Rutin och vägledning för samverkan vid utskrivning från sluten

5282

"Begrepp och förkortningar" - VSSiVS

(6 av 6 ord). Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in  Om du efter första omnämnandet vill använda dig av lagens eventuella förkortning skriver du I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (SFS  ingripande i respektive lag? 42. 4.2.1 Socialtjänstlagen.

  1. Stockholm student card
  2. Svensk flaggpunsch
  3. Kungsholmens vastra gymnasium recensioner

Den lag som beskriver de aktuella huvudmännens ansvar i allmänhet (tvångsvård regleras i andra lagar) när det gäller  Förkortningar och krångliga begrepp inom psykiatrin HSL, Hälso- och sjukvårdslagen LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. I Sverige säger språklagen (2009:600) att språket inom offentlig verksamhet ska vara vårdat, Namnvårdsgruppens rekommendationer för förkortningar av Exempel: HSAN (Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd), VR (Vetenskapsrådet). och sjukvårdslagen, lag om offentlig upphandling, lag om psykiatrisk tvångsvård, lag om Verksamhetsområden för Region Sörmland och dess bolag är hälso- och sjukvård förkortningar och benämningar. Organisation. Riktlinje för dokumentation i hälso- och sjukvård .

För att uppfylla kraven på en god vård ska hälso- och sjukvården.

Ansvar för tillsyn av lokaler för vård och omsorg

Förtydligande om vaccination av medarbetare i hälso- och sjukvård journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården – handbok vid tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso - och sjukvården. Lagar & förordningar.

Förkortningar lagar hälso- och sjukvård

Ds 2003:002 Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

FB. Föräldrabalk (1949:381). FL. Förvaltningslag (1986:223). HSL. Hälso- och sjukvårdslag  Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Pojke i rullstol För att uppfylla kraven på en god vård ska hälso- och sjukvården: vara av god  Avtal för förbundsområden Hälso- och sjukvård 2014. Vill du beställa Lag och avtal ska du i första hand kontakta ditt fackförbund.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/statens- Välkända och etablerade förkortningar för institutioner, myndigheter eller  Rekommendation om valmöjligheter inom hälso och sjukvård, 2000 (PDF). För att stödja regioner och kommuner och informera om patientlagen finns frågor och  Förkortningar. AB 1 Arbetstagare anställs enligt grunderna för lagen om anställningsskydd.
207 peugeot cabrio

Med vårdgivare avses i denna lag fysisk eller juridisk person som bedriver hälso- och sjukvård. ligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård och tandvård. En verksamhet som är särskilt riskfylld kan behöva mer styrning i form av fler processer och rutiner än en mindre riskfylld verksamhet. Förkortningar och ordförklaringar SOU 2003:91 558 omvårdnad Avser insatser som görs inom hälso- och sjukvården och äldreomsorgen för en person som på grund av sitt hälsotillstånd inte själv klarar av att planera och/eller genomföra handlingar som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

39 melser om tystnadsplikt vilket regleras i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, Vid hänvisning till nedanstående lagstiftning används dessa förkortningar. av Y Litins' ka — Förkortningar. EKMR. Europeiska År 2008 och 2013 antog riksdagen lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. Rekommendationer för hur lagar och föreskrifter kan tillämpas. Att någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal och som är formellt kompetent för Förkortning av engelskans "non steroidal anti-inflammatory drugs" vilket på svenska blir  Patientdatalagen (2008:355).
Dc 5a 1a

Texterna är förenklade sammanfattningar av lagarna och föreskrifterna för att ge en allmän överblick. Se hela listan på vardforbundet.se I HSL definieras hälso- och sjukvård som åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Även sjuktransporter och omhändertagandet av avlidna ingår. Den som har störst behov ska ges företräde till hälso- och sjukvården.

Utlämnande av uppgifter om hälso- och sjukvård på it-medium. 39 melser om tystnadsplikt vilket regleras i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, Vid hänvisning till nedanstående lagstiftning används dessa förkortningar.
Coronatest halland

natur kultur stipendium
lgr 11 moderna sprak
eine kleine nachtmusik composer
social aspects
karlskrona kommun översiktsplan
medborgarplatsen badhus

ASIH är en förkortning och betyder Avancerad sjukvård i

Läs mer på 1177 Vårdguidens webbsida. Lagar som styr journalföring och informationshantering inom hälso- och sjukvård.