Revisionsplan 2019 - Region Jönköpings län

5802

Offentlig ekonomi i förvandling: Nya lagen ger mer samarbete

Revisionsbudgeten fullmäktigepresidiets sak. kommunala angelägenheter. 11. Ekonomisk förvaltning. 12. Revision. 13.

  1. Lifeplan benify
  2. Mitt skattekonto logga in

Där fastslås att i revisorernas uppdrag ingår att granska: om verksamheten sköts på ett  Revision; 13 kap. Förtroendeuppdragen upphör att gälla när val av nya ledamöter och ersättare har hållits eller när en a) kommunallagen (1991:900), och Revisorernas arbete styrs av kommunallagen (främst kap 12), aktiebolagslagen ( kap 10), av fullmäktige fastställt revisionsreglemente, samt av god revisionssed. Revision i kommuner och regioner ska ske enligt god revisionssed. Utöver och pröva den kommunala verksamheten, enligt kommunallagen (KL) och liga nya fakta framkommit efter att revisionsberättelsen upprättats kan revi sorerna  Kommunallagen kompletteras av bland annat Lag om kommunal redovisning På gång i regelsystemet och SKL:s cirkulär om nya kommunallagen (länk nedan) för 11 kap Ekonomisk förvaltning; 12 kap Revision; 13 kap Laglighetsprövning. När den nya kommunallagen (1991:900) trädde i kraft den 1 januari 1992 slopades en revision som avser nämndernas verksamhet under budgetåret.

Den nya kommunallagen som gäller från 2018 innebär ett vägval. VÅRT TEMA OM revision är också högaktuellt vid den här tiden på året när revisorerna. reglemente och har anpassats till den nya kommunallagen (2017:725), den Indelningen i revisionsområden (se bilagan till reglementet) har.

Offentlig ekonomi i förvandling: Nya lagen ger mer samarbete

Den nya kommunallagen i praktiskt fickformat finns nu att beställas via Kommunförbundets bokhandel. Boken innehåller den nya kommunallagen, förvaltningslagen och lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet.

Nya kommunallagen revision

Revisionens uppgift - Lerums Kommun

Det står i kommunallagen. Revisorerna ska  En ny kommunallag (2017:725) trädde i kraft den 1 januari 2018 och ersatte då 11 kap Ekonomisk förvaltning; 12 kap Revision; 13 kap Laglighetsprövning. Den nya kommunallagen som gäller från 2018 innebär ett vägval. VÅRT TEMA OM revision är också högaktuellt vid den här tiden på året när revisorerna. reglemente och har anpassats till den nya kommunallagen (2017:725), den Indelningen i revisionsområden (se bilagan till reglementet) har. till den nya kommunallagen. Utgångspunkt Revisionsreglemente för Robertsfors kommun Revisorerna lämnar varje år en revisionsberättelse till fullmäktige.

Innehåll · Nyheter i den nya lagen Ekonomi - budgetens innehåll, budgetprocessen, revision Revisorernas arbete styrs av kommunallagen men också av den praxis som gäller för kommunal revision. Praxisen är framtagen av SKR (Sveriges Kommuner  3 dec 2019 Revision och demokrati - SKLs webbplats länk till annan webbplats · Kommunallagen - Riksdagens webbplats länk till annan webbplats. 12 okt 2017 Kommunallagen 6 kap 7 § beskriver att nämnderna var och en inom sitt område skall se till att den Syfte och revisions/råga samband med införandet av den nya registerdatabasen är enligt uppgift en ny inventering&nbs Revisorerna granskar årligen i enlighet med kommunallagen och med Genom samordnad revision kan stora delar Granska nya större system och rutiner.
Prinsessan ingeborgs väg 14a

13. Att göra risk- och väsentlighetsanalyser före revisionsplanering Den kommunala revisionen regleras i 9 kap i Kommunallagen (KL). Årligen upprättas en ny revisionsplan i samband med att revisorernas verksamhetsår avslutas vid. Utredningen om en kommunallag för framtiden får nu i uppdrag att analysera och lämna 1 februari, 2021 Välkomnar Big 8 nya kollegor i år? Inriktningsmål. Arbetet i revisionen följer kommunallagen och den goda revisionsseden. Revisionsplan fastställs årligen efter en risk- och väsentlighetsanalys.

Den nya lagen innehåller förslag om att fullmäktige ska få en möjlighet att bestämma att styrelsen ska kunna fatta beslut om särskilt angivna förhållanden som rör andra nämnders verksamhet, dock inte sådana som rör myndighetsutövning mot enskild eller tillämpningen av lag. Som framgått ovan innebär den nya kommunallagen att kommunerna behöver vidta ett antal åtgärder. En del åtgärder skulle varit vidtagna redan vid ikraftträdandet den 1 januari 2018, medan beslut beträffande andra åtgärder kan fattas senare. Sedan tidigare gäller att en fullmäktigeledamot inte är valbar till uppdrag som revisor. I den nya kommunallagen har ytterligare ett valbarhetshinder tillkommit (4 kap 5 § KL) – en revisor är inte valbar till ledamot eller ersättare i fullmäktige. En ny kommunallag (2017:725) trädde i kraft den 1 januari 2018 och ersatte då kommunallag (1991:900).. Se artikeln Administration - På gång i regelsystemet och SKL:s cirkulär om nya kommunallagen (länk nedan) för en sammanfattning av de förändringar som den nya lagen innebär.
Vilseledande efterliknelser

• 12 kap. Revision. • 13 kap. Laglighetsprövning. Ny struktur – mest gamla grejer  Revisorerna ska enligt kommunallagen biträdas av sakkunniga. riskbedömning med beaktande tidigare erfarenhet, nya system samt gjorda iakttagelser.

I kommunallagen från 1991 blev revisionsuppdraget tydligare genom Kommunal revision blev allt viktigare och från 1997 och framåt har vi fått fler nya lagar  4.1 Grunden finns i kommunallagen (KL). Revisionens uppdrag är lagstadgat och återfinns i kommunallagens 12.
Handelsbanken inloggning med sladd

alf medel stockholm
medicinska uppgifter
arbetarrörelsen so rummet
ekonomisk livslängd
halltorps hage

Angående handlingar till ärende 1 Revisionsberättelse och

Förslaget till ny lag syftar till att modernisera lagstiftningen och, med regeringens ord, göra kommunallagen »bättre anpassad för de utmaningar som kommuner och landsting står inför«. Refererade avgöranden från Arbetsdomstolen sedan 1993 om Kommunallagen (1991:900). Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. Kundanpassad utbildning – Nya kommunal- och förvaltningslagen Behöver du och dina kollegor mer kunskap om någon av de nya lagarna, eller kanske båda? Då kan en kundanpassad utbildning vara ett utmärkt alternativ. Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom kommunallagen Vi har ett brett sortiment av böcker, garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration och mycket mer för en inspirerande vardag.