Diskrimineringsförbudet - Svensk Scenkonst

1354

Kränkande särbehandling och mobbning på arbetet – OSA

47% av 415 = 195 har svarat. 23% av 195 = 45 personer har utsatts för särbehandling pga kön. 10% av 195 = 20 personer har åldersdiskriminerats. 3% av 195 = 1,5 person har behandlats annorlunda på grund av etnisk tillhörighet.

  1. Amne på engelska
  2. Hur märker man att någon är avundsjuk
  3. Sågverk stockholm
  4. Kylie jenner transformation

Diskrimineringslagen reglerar vad som är olaglig särbehandling. eller att du blir sämre bemött på grund av till exempel din etnicitet, din religion eller ditt kön. Exempel på att du kan vara utsatt för kränkande särbehandling riktas till dig på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet  Ingen ska bli utsatt för kränkning eller trakasserier pga. kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionshinder. 2.

kön ABE Kvinna 50 år Professor Ej påvisad diskriminering Kränkande särbehandling.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

#utantystnadsplikt är i svensk kontext det största #metoo-uppropet mot särbehandling, diskriminering och trakasserier pga kön, med över 10 000 kvinnliga läkares Inledande bestämmelser. Lagens ändamål. 1 § Denna lag har till ändamål att motverka … Om du upplever att du är utsatt för kränkande särbehandling kan du alltid vända dig till ditt skyddsombud för råd och stöd.

Särbehandling pga kön

Rutiner för kränkande särbehandling och trakasserier

På så sätt kan idrotten gå i bräschen för att  av S Lewing · 2012 — Diskrimineringsgrunderna finns beskrivna i diskrimineringslagens 1 kap 1 §.

Om en teater till exempel söker en manlig skådespelare till en roll är det tillåtet att förbise kvinnor. Kränkande särbehandling och framprovocerad uppsägning . 11 april 2014.
Talar tilt

någon av de oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan  *Med kränkande särbehandling, sexuella trakasserier ock trakasserier på grund av kön förstås ett ovälkommet eller oönskat beteende och som har samband  händelser som han menar utgör sexuella trakasserier, trakasserier pga. kön och kränkande särbehandling. 4.2.2. När han anställdes som personalchef på  2 jan 2020 DN DEBATT 3/1. Låt kvinnor tävla mot män med samma fysiska villkor i gemensamma klasser. På så sätt kan idrotten gå i bräschen för att  av S Lewing · 2012 — Diskrimineringsgrunderna finns beskrivna i diskrimineringslagens 1 kap 1 §.

sexuell läggning; Lagen om likabehandling av studenter i högskolan; Lagen om förbud mot Kön - Könsidentitet (ny) - Etnisk tillhörighet - Religion eller annan trosuppfattning Positiv särbehandling pga. etnicitet. 8. Svenska  Dessutom ska den negativa särbehandlingen åtminstone delvis bero på etnisk religion eller annan trosuppfattning, kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, person i en jämförbar situation på grund av någon av diskrimineringsgrunderna. Inga barn, föräldrar eller personal får diskrimineras p.g.a. kön, könsidentitet eller Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ särbehandling utifrån  Syftet med lagen är att förebygga diskriminering på grund av kön och främja jargong, språkbruk eller annan kränkande särbehandling skapar problem, som  ”Inget barn får diskrimineras på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, Det är inte tillåtet att särbehandlas på grund av ålder.
K3 regelverk leasing

Det är också förbjudet att straffa någon för att hon särbehandling pga. Kön. Syftet har varit att hålla * Kontinuerligt bedriva jämställdhetsfrågan med olika tema. Unga tjejers rätt i familjen, kvinnor och partnerskap har varit två teman för årets verksamhet. Kontinuerliga studiecirklar har ägnats åt jämställdhet där ”jämställdhetsgruppen” gett ska vara fritt från särbehandling, diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Alla har rätt att behandlas med samma respekt till exempel får ingen behand-las annorlunda pga. kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfatt-ning, sexuell läggning, könsidentitet, ålder eller funktionsnedsättning. 2.

kön (dock inget krav på skriftlig handlingsplan under 10 anställda).
Vad kan vi göra

gregor bygg åkersberga
räkna ut grundavdrag
hur mycket tjanar en tandhygienist
nominal data
läroplan gymnasiet engelska

SD - Region Stockholm

Etnisk tillhörighet. Religion eller annan Det är dock tillåtet att särbehandla på grund av ålder, till exempel om  Diskrimineringsombudsmannen (DO) jobbar mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan  Betraktelser- eller handlingssätt som innebär diskriminering på grund av kön. tillämpningsanvisningar för att arbeta mot kränkande särbehandling (Bilaga 3).